Noteringar från ASSAMBUS tredje virtuella medlemsmöte

Småskalig guldutvinning i Burkina Faso

 

Lördagen den 27 mars 2021 var det dags för ASSAMBUS tredje medlemsmöte på Zoom. Ca 15 medlemmar träffades under en dryg timme och mötet inleddes av föreningens ordförande Daogo Zoungrana, som hälsade alla välkomna. 

Efter detta fick vi förmånen att lyssna på Dr Tongnoma Zongo från INSS, l’Institut des Sciences des Sociétés au Burkina Faso (http://www.inss.gov.bf/). Dr Zongo anslöt från Ouagadougou via Zoom och presenterade forskningsresultat angående den Burkinska statens agerande vad gäller den småskaliga guldutvinningen i landet.

Dr Zongo förklarade att guldutvinning har varit en viktig industri för landet en längre tid, särskilt sedan liberaliseringen i slutet av 1980-talet. Under 2000-talet har en kraftig värdeökning av både de formella och de informella delarna av industrin noterats. Den burkinska staten har därför reglerat verksamheten för storföretagen genom en särskild gruvlag, men den småskaliga, informella guldutvinningen (på franska orpaillage) sker vid sidan om och har än idag en begränsad reglering. Den absolut största andelen av guldet som utvinns här köps upp och exporteras helt utanför officiella och lagliga kanaler.

Den småskaliga gruvbrytningen har utvecklats så att man nu gräver djupare med hjälp av trästöttor och inte bara ökar miljöförstöringen med hål och kemikalier utan även bidrar till avskogningen. Konflikter om marktillgång är vanliga, men de ekonomiska möjligheterna för enskilda aktörer är stora. Det gäller både enskilda gruvarbetare och framförallt de stora aktörer som agerar bakom kulisserna.

Dr Zongo pekade på svårigheterna för den burkinska staten att reglera denna verksamhet som trots sin småskalighet direkt och indirekt sysselsätter många burkinier. Han ifrågasatte också den verkliga viljan till reglering, eftersom korruptionen är stor och samma personer finns kvar i toppen av verksamheten, trots de politiska förändringar som skett de senaste åren.

Det småskaliga guldutvinningen är en viktig inkomstkälla för många burkinier, men den har också andra sociala, miljö- och säkerhetsmässiga konsekvenser. Alla dessa aspekter hanns inte behandlas i detalj under mötestiden, utan fokuset låg på just frågor om reglering och formalisering av sektorn, som är Dr Zongos expertområden.

Frågor och kommentarer efter presentationen gav upphov till en mycket intressant diskussion mellan deltagarna och Dr Zongo.

Maria Köhler, vice ordförande i Assambus