Burkinas Vänner i Stockholm – BViS
Burkinas Vänner i Stockholm är en idéell förening grundad 1995 som en lokalavdelning till ASSAMBUS, vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige.
Burkinas Vänner i Stockholm

  • informerar om Burkina Faso
  • stödjer kulturutbyte mellan Burkina Faso och Sverige vad gäller musik, teater och film. BViS stödjer särskilt CinemAfrica och deras filmfestivaler bland annat genom att ta emot gäster och sprida information.
  • BViS samarbetar med Just Africa-butiken på Södermalmstorg 4 i Stockholm. träffar besökare från Burkina Faso och håller kontakt med inflyttade burkinier för utbyte och information om respektive land.
  • stödjer småskaliga projekt i Burkina Faso

Här följer några exempel på Burkinas Vänner i Stockholms arbete:
– BViS har bekostat en kvarn, en brunn samt nytt tak till skolan i byn Sogossagasso. Byborna deltog aktivt, planerade och genomförde arbetet själva.
– Med stöd av Forum Syd har BViS stöttat byn Bala, som fått en brunn, samt byn Nakamtenga, som startat en förskola.
– I byn Somiaga har elever och lärare i skolan byggt upp en ekologisk trädgård med hjälp av Forum Syd och BViS. Kvinnorna i byn har fått ett staket kring gemensamma odlingar och en brunn. I Somiaga pågår också arbete med att sprida kunskaper om hiv/aids och om kvinnors rättigheter samt alfabetisering av vuxna.
– Torkfabriken Litzing i Toussiana är en framgångssaga som fått stöd av BViS. Därifrån går bland annat torkad mango på export till Sverige.