På den här sidan hittar du länkar till ett antal organisationer- svenska och internationella – och privatpersoner som på olika sätt verkar i Burkina Faso. Alla försöker bidra till en positiv utveckling inom bl. a utbildning och hälsa.

SOS Barnbyar

I Burkina Faso växer 770 000 barn upp utan föräldrar. Många har blivit föräldralösa till följd av Aids, och ännu fler har övergivits av föräldrar som inte kan försörja dem. Aidsepidemin förvärrar även problemet med barnarbete, då familjeförsörjare dör i sjukdomen och tvingar barnen att sluta skolan för att bidra till familjens inkomster.
Infoblad SOS-barnbyar
www.sos-barnbyar.se

Västafrikahjälpen

Västafrikahjälpen är en ideell förening för humanitärt bistånd till Västafrika, i dagsläget främst till Burkina
Faso. Föreningen arbetar framför allt med fadderverksamhet, sjukvård, miljö och insamling av material.

Infoblad Västafrikahjälpen
www.västafrikahjälpen.se

Birgitta Amoroso

Egna projekt: ”100 cyklar till mangokvinnorna” var det första, en strävan att direkt nå kvinnorna och den lokala dimensionen. Senare: en brunn, en köksträdgård,skolan intill har fått sin pump reparerad och en ny skolsal….Det är en stor glädje att få verka i Burkina Faso och samarbeta med människor i en rik och spännande kultur!
Infoblad Birgitta Amoros

Skolluncher i byskolan i Ouffré

Infoblad Projekt-SkolluncherByskolan i Ouffré

Yennenga progress

Engagemang för hållbar utveckling.
I Burkina Faso har Yennenga Progress (YP) flera verksamheter kring huvudteman som utbildning,
hälsa, sanitet, miljö och energi.

Infoblad Yennenga progress
www.Yennengaprogress.se

 

 

Just Africa

I vår butikslokal i Stockholm ryms ett galleri där vi ordnar utställningar, temakvällar, konserter och olika evenemang. I Burkina Faso har vi flera fantastiska samarbetspartners som skapar unika och spännande produkter.
Infoblad Just Africa
www.justafrica.se

Burkina Framtid

Burkina Framtid (BF) är en partipolitiskt och religiöst obunden idéell förening grundad 2005. Dess huvudmål är att stödja utbildningen av fattiga barn i Burkina Faso. BF stöder 4 projekt i Burkina Faso varav det viktigaste är L’orphelinat (=Barnhemmet) Les Saints Innocents som är ett hem för föräldralösa barn.
Infoblad Burkina-Framtid
www.burkinaframtid.org

Diakonia

Diakonia har genom sina samarbetsorganisationer över 20 års erfarenhet av att förändra livet för utsatta människor i Burkina Faso. Det främsta målet för Diakonias arbete i landet är att på gräsrotsnivå förbättra levnadsvillkoren för fattiga och samtidigt arbeta för politiskt inflytande på nationell nivå.
Infoblad Diakonia
www.diakonia.se

Burkinas vänner i Stockholm

Burkinas Vänner i Stockholm är en idéell förening grundad 1995 som en lokalavdelning till ASSAMBUS, vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige.
Burkinas Vänner i Stockholm  informerar om Burkina Faso, stödjer kulturutbyte mellan Burkina Faso och Sverige och stödjer särskilt CinemAfrica ,  träffar besökare från Burkina Faso, håller kontakt med inflyttade burkinier och  stödjer småskaliga projekt i Burkina Faso.
Infoblad Burkinas vänner i Stockholm

CIS, Centerns internationella stiftelse

Demokrati är grunden för utveckling
Utan ett politiskt system som ger medborgarna möjlighet att delta i beslutsfattande, kan de inte heller kräva sin rätt. Demokrati är därför en förutsättning för frihet, deltagande, värdighet och respekt för de mänskliga rättigheterna. I Burkina Faso deltar CIS aktivt sedan mer än 10 år i landets demokratiutveckling.
Infoblad CIS
www.centerpartiet.se/cis

ADRA Sverige

ADRA Sverige (Adventist Development and Relief Agency) är en biståndsorganisation som finns i över 120 länder och som tillsammans med lokala samarbetspartners arbetar för varaktig förändring för de mes utsatta människorna i världen. I Burkina Faso stöder ADRA Sverige ett projekt som har som mål att förbättra tillvaron för fattiga kvinnor och deras familjer i 20 byar på landsbygden i Bazega-området.
Infoblad ADRA
www.adra.se

 

Plan i Burkina Faso

Plans verksamhet utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter som fastställer barns rätt till liv, överlevnad, utveckling och delaktighet. Plans projekt startas på initiativ av lokalbefolkningen. Plan har arbetat i Burkina Faso sedan 1976. I Burkina Faso finns det 43 052 fadderbarn varav 1 221 har en fadder i Sverige.
Infoblad Plan
www.plansverige.org

 

Barnfonden

Barnfonden är en insamlingsorganisation som arbetar för att barn och deras familjer ska få förbättrad tillgången till utbildning, hälsovård och möjlighet till försörjning. I Barnfondens arbete är alltid barnen i fokus och alla insatser utgår från barnens behov och rättigheter.
I Burkina Faso jobbar Barnfonden huvudsakligen i områdena strax söder om huvudstaden Ouagadougou. Vi stödjer byggandet av ny infrastruktur som brunnar, skolor och hälsokliniker.
Infoblad Barnfonden
www.barnfonden.se