Burkinacsverige

Välkommen

Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige
L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède

Föreningen startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Läs mer om vår vänskapsförening

Rotary stödjer skolflickor i Bobo-Dioulasso

Rotary Uppsala Södra har ett vänortssamarbete med Rotary i Bobo-Dioulasso. Nu initierar de ett projekt på en grundskola i Bobo, där toaletter byggs för att underlätta för flickors skolgång då de menstruerar. Det är annars vanligt att de stannar hemma då de har mens. Läs mer…

Utfasning av bistånd till Burkina

I december 2023 beslutade regeringen att avsluta det svenska biståndet till Burkina Faso under år 2024. – Ett mycket olyckligt beslut, anser forskarna Sten Hagberg och Susanne Alldén. 
Läs deras debattartikel här…

 

Debatt om Afrika i Göteborg

Den 4 juni arrangerade Gothenburg Media Hub en kväll om den europeiska mediabelysningen av vad som sker i Afrika, exempelvis Sahel. Medverkande var bland annat Justin Yarga, journalist från Burkina Faso, medverkande i BurkinaKontakt och Ansbert Ngurumo, journalist från Tanzania.  De deltog i en paneldebatt med temat ”What’s happening in Africa and why should we care?”
Läs mer…

Foto: Lily Ray

 

 

 

 

 

 

 

Årsmöte

Den 13 mars hölls Assambus årsmöte med diskussioner kring aktuella frågor, bland annat om att följa upp regeringens beslut kring utfasat bistånd.
Läs protokollet här…

 

Senaste BurkinaKontakt

”Vart är Burkina Faso på väg?” Frågan belyses politiskt, säkerhetsmässigt, genom litteratur, samarbeten, föreningar, bistånd och diplomati.  

 

 

uv-map_400_300

Om Burkina Faso

Burkina Faso är ett litet, vänligt och mycket intressant land  mitt inne i Västafrika.

Om Burkina Faso

Bli medlem i Assambus!

BLI MEDLEM

verite_justice_600_450

Information en Français

L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède. Assambus a été initiée en 1986 et compte aujourd´hui plus de 100 membres. Le but est de faire connaitre le Burkina Faso en Suède et d´augmenter l´échange entre les deux pays.

Information en Français