Burkinacsverige

Välkommen

Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige
L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède

Föreningen startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Läs mer om vår vänskapsförening

Rotary stödjer skolflickor i Bobo-Dioulasso

Rotary Uppsala Södra har ett vänortssamarbete med Rotary i Bobo-Dioulasso. Nu initierar de ett projekt på en grundskola i Bobo, där toaletter byggs för att underlätta för flickors skolgång då de menstruerar. Det är annars vanligt att de stannar hemma då de har mens. Läs mer…

Utfasning av bistånd till Burkina

I december 2023 beslutade regeringen att avsluta det svenska biståndet till Burkina Faso under år 2024. – Ett mycket olyckligt beslut, anser forskarna Sten Hagberg och Susanne Alldén. 

Läs deras debattartikel här…

 

Assambus skriver brev till biståndsministern

Assambus styrelse har skickat brev till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, med anledning av att biståndet till Burkina Faso ska utfasas under 2024. Det betonas att detta kommer att påverka Sveriges mål med utvecklingsbistånd mycket negativt; det att förbättra levnadsvillkor för människor i förtryck och fattigdom. Läs hela brevet här…

Vill du veta mer om händelserna i Burkina Faso under 2023?
Artiklar i Global Bar Magazine:

Kommer Rysslands inflytande att öka? Av Hans Eriksson

Antifranska protester, av Hans Eriksson.

Brett missnöje bakom senaste militärkuppen, av Sten Hagberg.

 

 

 

 

 

Årets BurkinaKontakt är ute!

Temat för numret är ”Vart är Burkina Faso på väg?” Det finns förstås inget givet svar på denna fråga, men från olika perspektiv belyses den genom numrets artiklar – politiskt, säkerhetsmässigt, genom litteraturen, samarbeten, föreningar, bistånd och diplomati.  Klicka och läs…!

 

 

uv-map_400_300

Om Burkina Faso

Burkina Faso är ett litet, vänligt och mycket intressant land  mitt inne i Västafrika.

Om Burkina Faso

Bli medlem i Assambus!

BLI MEDLEM

verite_justice_600_450

Information en Français

L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède. Assambus a été initiée en 1986 et compte aujourd´hui plus de 100 membres. Le but est de faire connaitre le Burkina Faso en Suède et d´augmenter l´échange entre les deux pays.

Information en Français