Rapport från ASSAMBUS Årsmöte 2023 inkl.
föredrag om säkerhetssituationen i Burkina Faso

Text: Maria Köhler

ASSAMBUS årsmöte hölls lördagen den 15 april, 2023 på Kungsgatan 37 i Stockholm. Några medlemmar deltog även på zoom. Totalt närvarade 21 medlemmar. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet och styrelsen omvaldes. Medlemsavgiften som höjdes till 250 kr och 200 för studerande, arbetslösa och pensionärer kvarstår. Då medlemsavgifterna trots höjningen inte täcker utgifterna för tidningen BurkinaKontakt fick styrelsen i uppdrag att undersöka hur vi på sikt kan öka intäkterna.

Vi fick veta att årets BurkinaKontakt kommer att ha temat ”Vart är Burkina Faso på väg?”

Hälsningar till årsmötet framfördes från:

–          Eric Zongo, président för vår systerorganisation ASSAMBUS i Burkina Faso, som också har skickat förslag på en gemensam logga.

–          Christina Stenhaga och K-O Pettersson som stöttar skolan i Ouffre i Ouahigouya området där säkerhetssituationen är mycket besvärlig, men där skolan har kunnat öppna igen.

–          Mahomeyd Ouedraogo från Africa Flash i Ystad/Malmö som planerar en Burkina-vecka i november.

Mötet avslutades och inbjöd till den fortsatta presentationen om situationen i Burkina Faso av Ludovic Kibora, Institut des Sciences des Sociétés, Burkina Faso och Sten Hagberg, Uppsala Universitet.

Samtal om säkerhetssituationen i Burkina Faso

Ludovic Kibora, Institut des Sciences des Sociétés, Burkina Faso och Sten Hagberg, Uppsala Universitet berättade om situationen i Burkina Faso ned utgångspunkt från deras gemensamma forskning om medborgarnas uppfattning om säkerhetsläget i Burkina Faso.

Ludvic och Sten beskrev med utgångspunkt från undersökningar i 13 olika kommuner hur medborgarna i Burkina Faso upplever det försämrade säkerhetsläget med risk för terroristattacker och med många internflyktingar. Undersökningarna har fokuserat på hur säkerhet och trygghet upplevs med utgångspunkt från medborgarperspektivet. Man har funnit att lokala ansträngningar görs för att motarbeta den försämrade säkerheten men man upplever trots detta att det sociala kittet bryts ned. Detta syns i starka och ökande motsättningar mellan olika etniska grupper. Samtidigt har olika miliser bildats och ökat sin aktivitet. På nationell nivå fick organisationen VDP (Volontaires de la Défense pour la Patrie) 90 000 sökande när man hade hoppats på 50 000.

Ludovic och Sten redovisade också en förändring från att hotet mot trygghet ses som något som kommer utifrån Burkina Faso, något externt, till något som finns inne i landet.

De ca 2 miljoner internflyktingarna finns inte bara i och utanför Ouagadougou utan också i alla större och mellanstora städer vilket tär på resurser i hela landet. Jordbruksproduktionen har därmed minskat och skolor stängts.

Sten och Ludovic menar att den burkinska befolkningen nu väntar och ser hur, och om, den nuvarande politiska och militära ledningen kan hantera säkerhetssituationen i landet. Det är den stora, stora frågan att lösa.