Assambus skriver brev till biståndsministern

Assambus styrelse har skickat brev till bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, med anledning av att biståndet till Burkina Faso ska utfasas under 2024. Det betonas att detta kommer att påverka Sveriges mål med utvecklingsbistånd mycket negativt; det att förbättra levnadsvillkor för människor i förtryck och fattigdom. Läs hela brevet här…