Föreningen ASSAMBUS startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar.

Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.