Rapport från ASSAMBUS Årsmöte
 
ASSAMBUS årsmöte hölls lördagen den 21 maj, 2022 på Kungsgatan 37 i Stockholm med närvaro av 16 medlemmar. Förutom förenings-formalia där styrelsen gavs ansvarsfrihet och omvaldes, togs beslut om en blygsam höjning av medlemsavgiften. Detta är för att bättre täcka kostnaderna för utgivningen av den förnämliga tidningen Burkina Kontakt. Den är nu 250 kr och 200 för studerande, arbetslösa och pensionärer. 
 
Det rapporterades kort från Sidas aktörsmöte den 13 maj där ASSAMBUS var representerad. Bakgrunden till mötet var att Sida önskar input från aktörer verksamma i Burkina Faso för kompletteringar till en ny strategi inför Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso, 2023 – 2027. Sida kommer här att redogöra för hur biståndet kan anpassas till det förändrade politiska läget, det förvärrade säkerhetsläget och den fördjupade humanitära krisen i landet. Sida resonerar också kring hur kopplingarna mellan utvecklingssamarbete, humanitärt stöd och fred- och säkerhetsbyggande kan omhändertas och stärkas. Förutom ASSAMBUS var ett tiotal olika organisationer representerade vid mötet som var mycket givande.
 
Hälsningar till årsmötet framfördes från:

–          Eric Zongo, président för vår systerorganisation ASSAMBUS i Burkina Faso,

–          Tony Burden som stöttar arbete med gatubarn i Ouagadougou

–          Birgitta Amoroso som stöttar två projekt med agro-forestryodling i närheten av Ouagadougou

–          Christina Stenhaga och K-O Pettersson som stöttar skolan i Ouffre i Ouahigouya området

–          Mahomeyd Ouedraogo från Ystad som snart släpper en skiva i Burkina Faso

Mötet avslutades med en mer informell presentation av Hans Eriksson som berättade om sin resa till Burkina Faso i  oktober november 2021.