Till följd av det ökade våldet i Burkina Faso revideras och stärks strategin för utvecklingssamarbetet med landet

Säkerhetssituationen i Burkina Faso har kraftigt förvärrats senaste året. Terrorgruppers ökande närvaro har tvingat över 100 000 människor till internflykt. Nu reviderar och stärker därför Sverige sin strategi för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso för perioden 2018–2022.

Sedan Sveriges strategi för utvecklingssamarbete med Burkina Faso för perioden 2018–2022 antogs har säkerhetsläget i Burkina Faso försämrats avsevärt. Detta har skett framförallt genom kraftigt tilltagande aktivitet av terroristgrupper. Det försämrade säkerhetsläget har resulterat i en humanitär kris med drygt 1 miljon internflyktingar och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Det försämrade säkerhetsläget och den humanitära situationen i Burkina Faso är mycket oroande. Det är viktigt att Sverige bidrar till att vända utvecklingen. Insatser för att förebygga, hantera och lösa konflikter i Burkina Faso är också ett led i arbetet för att främja säkerhet i Sahelregionen, säger Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Strategin för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso tillförs nu ett mål om att Sverige ska bidra till stärkt förmåga att förebygga och hantera konflikter i landet. Strategin tillförs också 160 miljoner kronor och strategin omfattar genom det totalt 1 660 miljoner kronor. De två sedan tidigare befintliga målen i strategin rör mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet samt motståndskraft, miljö, klimat och energi.