Sveriges regering har utsett en ambassadör till Burkina Faso – Maria Sargren tillträdde i oktober. Läs mer…