Svenskt  bistånd till Burkina Faso:
Engagemang, finansiering och genomförande 

Medlemsmötet den 30 oktober i Stockholm hade fokus på det svenska biståndet. Tre gäster besökte Assambus-medlemmarna.

Sarah Gharbi arbetade på ambassaden i Ouagadougou från år 2019 till augusti detta år, och befinner sig numera på SIDAs utvärderingsenhet. Hon berättade om SIDAs bistånd till Burkina Faso.
     Gäst nummer två var Nida Nausherwan från ADRA, Adventist Development and relief Agency, som berättade om det biståndsarbete de bedriver i Burkina Faso runt staden Kongoussi. (Se bilden till höger! Foto Maria Köhler.)
     Den tredje gästen, Tony Burden, presenterade kortfattat ABPAMs (Association Burkinese pour la Promotion des Aveugles et Malvoyants) arbete med bl.a. en låg och mellanstadieskola som Tony Burdens Charitable Foundation från U.K. finansierat. Det bjöds förstås även på hemlagad mat och tilltugg, och glatt umgänge. (Bild: Maria Köhler).