Kära Burkinavänner i Assambus!

Vi i Burkinas Vänner har haft ett projekt tillsammans med Hans Eriksson och hans fru Christiane som har resulterat i en ”SAGOBOK från Burkina Faso” utgiven på Instant Book förlag.

Sagorna kommer från Bale-provinsen i centrala Burkina. Tio skolor med två klasser i varje skola har ingått i sagoprojektet samt två av Christiane författade sagor. De flesta sagorna är illustrerade.Sagorna är av tradition muntliga men nu insamlade och nedtecknade av barnen och deras föräldrar. De används nu i de klasser som ingick i projektet.

BViS har låtit översätta den franska Sagoboken till svenska och erbjuder dig att köpa den till reapris.

1 bok kostar 98 Kr inkl porto

2 böcker kostar 172 Kr inkl porto

3 böcker kostar 222 Kr inkl porto

4 böcker kostar 296 Kr inkl porto.

Maila till margareta.roland@bredband.net och skriv antal böcker samt adress dit böckerna ska skickas.  Sätt in summan på Assambus plusgiro 44 37 23 – 2 och ange 1 bok/ 2 bok/ 3 bok resp 4 bok SAMT att du mailar till margareta.roland@bredband.net  och uppger adress dit böckerna ska skickas.        

Med vänlig hälsning

Styrelsen i BViS

Gm Margareta Göransson