Burkinacsverige

Välkommen

Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige
L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède

Föreningen startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Läs mer om vår vänskapsförening

TILLÅT RESOR FRÅN AFRIKA TILL SVERIGE

Sverige måste tänka om. Smittspridningen i de flesta länder i Afrika är betydligt mindre än i Sverige.
UD bör häva reseavrådan från dessa länder till Sverige, skriver Sten Hagberg på Global Bar. 

Läs artikeln
Läs om valet i Burkina Faso

SAGOBOK FRÅN BURKINA

Denna sagobok är baserad på ett projekt med tio olika skolor i Bale-provinsen i centrala Burkina. 
Barn har tillsammans med sina föräldrar samlat ihop muntliga berättelser som illustrerats.
Nu finns boken även på svenska.
Läs mer och köp boken…

MEDLEMSMÖTE: OM SMÅSKALIG GULDUTVINNING I BURKINA FASO

Assambus årsmöte hölls den 27 mars. Styrelsen gavs ansvarsfrihet och Maria Köhler valdes till vice ordförande. Efter mötet hölls ett seminarium om guldutvinning.
I Burkina Faso spelar småskalig guldutvinning en betydande roll såväl för många människors privatekonomi som för den politiska utvecklingen. Tongnoma ZONGO, forskare vid Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) inbjöds för att berätta om detta.

 

LÄS MER HÄR

uv-map_400_300

Om Burkina Faso

Burkina Faso är ett litet, vänligt och mycket intressant land  mitt inne i Västafrika.

Om Burkina Faso

Bli medlem i Assambus!

BLI MEDLEM

verite_justice_600_450

Information en Français

L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède. Assambus a été initiée en 1986 et compte aujourd´hui plus de 100 membres. Le but est de faire connaitre le Burkina Faso en Suède et d´augmenter l´échange entre les deux pays.

Information en Français