Burkinacsverige

Välkommen

Vänskapsföreningen Burkina Faso – Sverige
L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède

Föreningen startade 1986 och har idag drygt 100 medlemmar. Föreningens mål är att sprida kännedom om Burkina Faso i Sverige och verka för ett ökat utbyte mellan de båda länderna.

Läs mer om vår vänskapsförening

Nu stärks strategin för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso till följd av den försvårade säkerhetssituationen.

Säkerhetssituationen i Burkina Faso har kraftigt förvärrats senaste året. Terrorgruppers ökande närvaro har tvingat över 100 000 människor till internflykt. Nu reviderar och stärker därför Sverige sin strategi för utvecklingssamarbetet med Burkina Faso för perioden 2018–2022.

Läs pressmeddelandet från UD…

 

Läs om valet i Burkina Faso

SAGOBOK FRÅN BURKINA

Denna sagobok är baserad på ett projekt med tio olika skolor i Bale-provinsen i centrala Burkina. 
Barn har tillsammans med sina föräldrar samlat ihop muntliga berättelser som illustrerats.
Nu finns boken även på svenska.
Läs mer och köp boken…

”Bomullsodling och ölförsäljning –
Hushållsekonomi och kvinnlig agens i Burkina Faso”.

Sigrun Helmfrid

Sigrun Helmfrids avhandling i socialantropologi handlar om kvinnors handlingsförmåga och handlingsutrymme inom bomullsodlande familjejordbruk i västra Burkina Faso. På medlemsmötet den 22 maj berättade hon om arbetet i sin avhandling som lades fram 2020 och bygger på ett fältarbete från mitten av 90-talet.

 

uv-map_400_300

Om Burkina Faso

Burkina Faso är ett litet, vänligt och mycket intressant land  mitt inne i Västafrika.

Om Burkina Faso

Bli medlem i Assambus!

BLI MEDLEM

verite_justice_600_450

Information en Français

L’Association d’Amitié Burkina Faso – Suède. Assambus a été initiée en 1986 et compte aujourd´hui plus de 100 membres. Le but est de faire connaitre le Burkina Faso en Suède et d´augmenter l´échange entre les deux pays.

Information en Français