Om du vill bli medlem i föreningen kan du betala 200 kr till Vänskapsföreningen Burkina Faso Sverige’s Plusgirokonto 44 37 23-2 eller Bankkonto 9960 34 0443 7232. Om du är studerande, arbetslös eller pensionär kan du betala 150 kr. Ange namn, adress och e-postadress.

Om du vill bli medlem i föreningen kan du också ta kontakt med någon i styrelsen – i första hand med Daogo Zoungrana, ordförande, e-post sottkille@gmail.com

Si vous voulez devenir membre d’ASSAMBUS vous pouvez aussi contacter quequ’un dans le styrelsen, préférablement Daogo Zoungrana, le président, e-mail   sottkille@gmail.com